iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

Tatra banka

Tatra banka

 

Description

Ako prví na Slovensku vám predstavujeme bankovú aplikáciu prispôsobenú aj pre vaše Apple Watch. Aplikácia Tatra banka je určená pre mobilné zariadenie s verziou iOS 7.0 a vyššou (pre zobrazenie na hodinkách je potrebná verzia iOS 8.2 a vyššia). Pre jej používanie je potrebné mať aktivovaný Internet bankingTB a prístup k internetu.

Pri aktivácii je potrebné zadať PID a heslo do Internet bankingu a potvrdiť kódom z hardvérovej Karty a čítačky alebo z aplikácie Čitačka (funkcia Podpis). Následne aplikácia vyzve na vytvorenie PIN kódu používaného pre prihlasovanie.

Aplikácia poskytuje širšiu funkcionalitu z Internet bankingu, doplnenú o niektoré špecifické funkčnosti, ktoré si môžete pozrieť aj cez funkciu DEMO.

Zoznam dostupnej funkcionality:

1. Účty - zostatok, detail a pohyby (export a zdieľanie), mesačný výpis v PDF s možnosťou tlače, rožšírené vyhľadávanie nad pohybmi aj staršími ako 3 mesiace, možnosť odpovedať na prijatú platbu, vytvorenie príjemcu z pohybu, graf zostatkov, správa voliteľného prečerpania

2. Debetné karty – detail a pohyby, online manažment, možnosť zablokovať kartu

3. Kreditné karty - detail a pohyby, prevod z kreditnej karty, dlžná suma, kalendár uzávierok, splatnosť karty, export pohybov, graf, online manažment, možnosť zablokovať kartu

4. Ponuky na predschválenú kreditnú kartu, bezúčelový úver NONSTOP a ďalšie

5. Schránka správ a dokumentov (push notifikácia o prijatej správe/dokumente)

6. Platba (v mene EUR do SEPA krajín)

7. Skener platobných poukazov, faktúr a IBANu

8. Platby čakajúce na spracovanie

9. Zoznam pobočiek a bankomatov (vrátane navigácie)

10. Aktuálny kurzový lístok (menová kalkulačka a vývoj kurzov)

11. Kontakty

12. Prehľad úverov

13. Demo

14. Správa trvalých platobných príkazov - zoznam, zadanie/zmena/zrušenie, duplikovanie, vytvorenie platby z TPP

15. Výber z bankomatu mobilom

16.Spending report - prehľad príjmov a výdavkov, správa kategórií, nastavenie

17. Správa domácich príjemcov (vrátane zobrazovania šablón)

18. Novinky

19. DDS Dôchodok

20. Fondy TAM

21. Majetok a záväzky

22. SEPA inkasá

23. Zmluvná dokumentácia

24. Ciele

V prípade, že máte akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás:

- prostredníctvom e-mailu iphone@tatrabanka.sk alebo

- prostredníctvom kontaktov na webe Tatra banky: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty.html

*

As a first bank in Slovakia we introduce a bank application adapted also for your Apple Watch.

The Application provides enhanced Internet banking functionality, extended about some additional features. You can check the possibilities of application in list of available functionalities attached below, or through DEMO function.

List of available functionality:

1.Accounts – balance, detail, transactions, PDF monthly statement with print, movements search older than 3 months, option to reply by payment, option to create beneficiary from an account movement, export of movements and daily balances chart, sharing of movement detail, setting of Optional Overdraft

2. Debit cards - detail and movements, online card management, the posibility to block a card

3. Credit cards – balance, detail, payment from credit card, transactions, repayment, online card management, the posibility to block a card

4. Offer of pre-approved credit card, non-purpose loan and others

5. Inbox and docbox

6. Payment - in EUR currency to all SEPA

7. Postal orders, invoices and IBAN scanner

8. Maintenance of pending payments

9. Branches and ATMs

10. Exchange rates

11. Contacts

12. List of loans – loan detail

13. DEMO

14. Standing orders

15. ATM cash withdrawal by mobile

16. Spending report

17. Beneficiaries

18. News

19. DDS Pension

20. TAM funds

21. Assets and liabilities

22. SEPA Direct Debits

23. Contract documents

24. Goals

If you have any additional questions, please do not hesitate to contact us on:

- by e-mail iphone@tatrabanka.sk or

- by contacts on our website: http://www.tatrabanka.sk/en/about/contacts.html

What's New in Version 2.9.0

Čo je nové:
- Plánovanie finančnej budúcnosti prostredníctvom funkcie Ciele
- Zmluvná dokumentácia v elektronickej forme
- Avízo o nezrealizovanom trvalom príkaze s možnosťou vytvoriť jednorazovú platbu
- Drobné úpravy pre zvýšenie spokojnosti používateľov

What´s new:
- Planning of financial future via function Goals
- Contract documents in electronic form
- Failed standing order advice with possibility to create a single payment
- Minor improvements to increase users‘ satisfaction

View iPhone screenshots | View iPad screenshots

iPhone Screenshots

Tatra banka iPhone Screenshot 1
Tatra banka iPhone Screenshot 2
Tatra banka iPhone Screenshot 3
Tatra banka iPhone Screenshot 4
Tatra banka iPhone Screenshot 5
Tatra banka iPhone Screenshot 6
Tatra banka iPhone Screenshot 7
Tatra banka iPhone Screenshot 8

iPad Screenshots

Tatra banka iPad Screenshot 1
Tatra banka iPad Screenshot 2
Tatra banka iPad Screenshot 3
Tatra banka iPad Screenshot 4
Tatra banka iPad Screenshot 5

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2017-03-06 16:42:28). For actual information go to iTunes


Mobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
65 ms.